صدای عشق
عاشقانه اس ام اس داستان خودمونی گوناگون
دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1388 :: 05:35 ب.ظ

 لئوناردو داوینچی هنگام کشیدن تابلوی شام اخر دچار مشکل بزرگی شد ک می بایست نیکی را به جای عیسی و بدی را به شکل یهودا از یاران مسیح که هنگام شام تصمیم گرف به او خیانت کند تصویر میکرد کاتر را نیمه تمام رها کرد تا مدل های ارمانیش را پیدا کند روزی در یک مراسم همسرایی تصویر کامل مسیح را در چهره یکی از ان جوانان همسرا یافت جوان را به کارگاهش دعوت کرد واز جهره اش اتود ها وطرح هایی برداشت سه سال گذشت تابلو شام اخر تقریبا تمام شده بود اما داوینچی برای یهودا هنوز مدل مناسبی پیدا نکرده بود کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می اورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند نقاش پس از روزها جستجو جوان شکسته و زنده پوش و مستی را در جوی ابی یافت به زحمت از او دستیارانش خواست تا او را تا کلیسا بیاورند چون دیگر فرصتی برای طرح برداشتن نداشت گدارا که درست نمیفهمید چه کار میکنند به کلیسا اوردند دستیاران سرپا نگه اش داشتند و در همان حال سداوینچی از خطوط بی تقوایی گناه و خود پرستی که به خوبی بر ان چهره نقش بسته بودند نسخه برداری کرد وقتی کارش تمام شد گدا که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود چشم هایش را باز کرد و نقاشی را پیش رویش دید و با امیزه ای از شگفتی و اندوه گفت : من این تابلو رو قبلا دیده ام داوینچی با تعجب پرسید کی ؟ سه سال قبل پیش از انکه همه چیزم را از دست بدهم موقعی که در یک گروه همسرایی اواز میخواندم زندگی پر رویایی داشتم و هنرمندی از من در خواست کرد تا مدل نقاشی چهره عیسی شوم  

 

برگرفته از داستان شیطان و دوشیزه پریم اثر پائولو کوئیلو

 
 
بالای صفحه