صدای عشق
عاشقانه اس ام اس داستان خودمونی گوناگون
یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388 :: 03:56 ق.ظ

وقتی  گناه میکنی خیلی لذت بخشه دفعه دوم لذت داره ولی نه مثل دفعه پیش  دفعه سوم این کارو


یکنی  تا جبران دفعه دوم بشه ولی  نمیشه 4.5.6.7.8.9. بار دیگه این کار و میکنی  دیگه واسه لذت بردنش نیست تو حالا معتاد گناه شدی  حالا اونه که واست تصمیم میگیره من چنین


شرایطی داشتم 


ولی خواستم تا خودم رو تغییر بدم یه تغییر بزرگ خیلی بزرگ  میخوام بدونم میشه دست از گناه


کشید میخوام بدونم میتونم خودم را اصلاح کنم میخوام بتونم میخوام  خودم رو دوباره پیدا کنم


هدفم از اینکه خلق شدم  میخوام بفهمم


میخوام به هزار تا از چرا ؟؟؟؟ های زندگیم پاسخ بدم  


همیشه از این میترسیدم اگه دیگه گناه نکنم  یه ادم خوب بشم  اگه اون موقع به فکر گناه افتادم


چیکار کنم  والسه همین هیچوقت  نخواستم یه ادم خوب بشم  ولی حالا که میخوام بشم


نمیتونم  ولی میدونم میشه یه کاریش کرد 


بعضی از ادما خیلی ثروتمندند  ولی بازم تو دلشون  شاد نیستند  افسرده اند


بعضیا خیلی فقیرند  همون احساس رو دارند


بعضیا  هیچی ندارند  ولی شاد زندگی میکنند  رفتم تو زندگیشون دیدم به خدا  خیلی نزدیکند 


من از خدا فاصله گرفتمم خیلی هروقت اون خواسته بیاد طرفم من از پیشش فرار کردم ولی دیگه


نمیخوام این کار رو کنم  میخوام پرباز کنم و پرواز کنم 


پرواز کنم   فقط میترسم بالهام و یادم رفته باشه چطوری تو اسمون تکون بدم


خدایا کمکم کن منتظر یه تلنگر کوچیکم من رو بلنترین کوه واستادم  میخوام بپرم

 
 
بالای صفحه